Menu Zavřeno

Právní služby

Činnost tohoto úseku je zaměřena zejména na právní agendy družstev a společenství vlastníků, tj. samostatnou přípravu posudků, vypracování rozborů a připomínek k právním materiálům, smlouvám, ujednáním a jednotlivým zákonným předpisům dotýkajících se právního subjektu. V rámci činností se vypracovávají rozbory a stanoviska k zásadním materiálům pro statutární zástupce právních subjektů. Jsou poskytována odborná stanoviska k právním materiálům, a i potřebné právní informace.

Právním oddělením jsou podávány návrhy a opatření na řešení jednotlivých případů neplatičů úhrad za bydlení („nájemného“) a je i zajišťováno vymáhání pohledávek od těchto neplatičů, tak i pohledávek za cizími organizacemi. Tímto oddělením je zajišťováno vyřizování stížností, podnětů a návrhů jednotlivých klientů družstva týkajících se správních služeb ve spojení s právním opodstatněním stížností.

Referát převodů bytů do osobního vlastnictví koordinuje a realizuje v konkrétních případech převody vlastnictví bytů, v souladu s právními nároky členů družstev.

V rámci služby je prováděna administrativní činnost spojená s užíváním bytů, vedení členské evidence a evidence klientů družstva v souladu se zákonnými podmínkami ochrany osobních údajů. Průběžně je prováděna aktualizace evidence klientů družstev a jednotlivých SVJ, podle platných předpisů a pokynů statutárních zástupců. V rámci činností jsou zajišťovány změny v jejich evidenci.