Menu Zavřeno

O společnosti

Hlavní údaje o firmě

Název: Správní bytové družstvo Nový domov Praha
Sídlo: Maroldova 1449/8, 140 00 Praha 4
IČO: 00033456
DIČ: CZ00033456
Registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl DrXCVIII, vložka 262.
Bankovní spojení: 475994053/0300 vedený u ČSOB a.s. Praha, pobočka Na Pankráci 310/60, 140 21 Praha 4
Statutární orgán: představenstvo – 6 členů
Kontrolní orgán: kontrolní komise – 3 členové
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Štulík, ředitel družstva, předseda představenstva
E-mail: stulik@sbdnovydomov.cz
Telefon: 242 488 100 (101)
Telefon: 603 447 038

Správní bytové družstvo Nový domov již od roku 1963, v rámci své činnosti a předmětu podnikání, zajišťuje a provádí správu domů – bytů a nebytových prostor. V souvislosti s výkonem správní činnosti družstvo může a provádí kompletní servis všech služeb v této oblasti i pro jiné subjekty (malá družstva, společenství vlastníků jednotek-právnické osoby; dále jen SVJ). Rozsah poskytovaných služeb v konkrétním případě se vždy řídí uzavřenou smlouvou. Výkon správní činnosti je zajišťován 31 kmenovými zaměstnanci družstva a je rozdělena podle zaměření do tří úseků (oblastí). Činnost jednotlivých úseků se řídí obecně závaznými předpisy, pokyny a interními předpisy tak, aby byl zaručen řádný výkon správní činnosti, ekonomická samostatnost jednotlivých subjektů (SVJ, družstev), trvalý chod a provoz jednotlivých domů.
Nově od r. 2021 družstvo prostřednictvím dceřiné společnosti Předseda SVJ-SBD Nový domov s.r.o. provádí na základě požadavků společenství výkon statutárního orgánu (předsedy společenství) pro tyto právní subjekty, které jsou ve správě družstva.
V současné době družstvo spravuje přes 11.400 jednotek (bytů, garáží a nebytových prostor), zejména v lokalitě Prahy 4 a Prahy 11. Uvedené jednotky jsou v cca 240 domech s různým typem vlastnictví (ekonomicky samostatné právnické subjekty SVJ, nebo družstva). Z hlediska postupné privatizace bytů (v souvislosti s převodem bytů do osobního vlastnictví členům družstva) družstvo zajišťovalo přechod na nově vznikající společenství vlastníků jednotek – samostatné právnické osoby.
Družstvo je členem Družstevního marketingového sdružení ČR, jehož členem je 15 velkých pražských i mimopražských bytových družstev (v rámci Prahy družstva spravují cca 105.000 bytů).